«Liv lyden av Sesam»

Albumet «Liv lyden av Sesam» slippes fredag 14 januar 2022.

Musikken fremføres av Mathias Eick, Ragnhild Hemsing, Eivind Aarset m/fl, og er skrevet av Ragnar Bjerkreim. Albumet inneholder 18 instrumentalspor med en spilletid på 43 min.

Prosjektet er initiert av SESAM, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Stavanger.

10 av sporene på albumet er ny musikk. I tillegg har Bjerkreim samman med lydtekniker Alf Christian Hvidsteen remikset 8 spor fra album-musikalen Himmel under hav, Songar frå Underwater bar som kom i januar 2021.

SESAM har omfattende forskningsprogram, arrangerer kurs, faglunsjer og den årlige SESAM-konferansen. SESAM har også kunstsatsing i sitt program og besluttet derfor å utvikle ny musikk til bruk i sine sammenhenger.

SESAM tenker seg albumet brukt på seminarer, gradueringer, prisutdelinger og i senterets videoer. Ansatte, pårørende, pasienter, samarbeidspartnere og andre kan også sette sammen sine egne spillelister fra albumet «Liv lyden av Sesam«.


Posted