Seks konserter med mine verk

31. okt Fra kjerke og katedral St. Petri kirke kl 1900 (Ticketmaster)

4. nov Blått Sug Soknatun, Hauge i Dalane kl 1800

9. nov Blått Sug Egersund kirke kl 1800

10. nov Music for Screen urframføring St. Petri kirke kl 1800

10. nov Blått Sug Lund kirke kl 1800

11. nov Blått Sug Bjerkreim kyrkje kl 1800


Posted