Horisontar

Kåre Nordstoga har spelt inn 10 min ny orgelmusikk fordelt på fem kutt.
Opptaket vart gjort på det nye orgelet i Frogner kirke 20. juni 2021.
Musikken er på alle strøymestader, og notene finst på Norsk Musikforlag A/S


Posted