CD-utgivelser for salg:

Himmel under hav, songar frå underwater bar
kr 390,-
Fra Kjerke og Katedral
kr 150,-
Over hodet under huden
kr 50,-
The Green Planet
kr 150,-
Musikalske Fasetter
kr 150,-
Visjonar
kr 100,-
The drugs of the world
kr 10,-
The forests of the World
kr 10,-
Missa Caritatis
kr 150,-
Blått sug
kr 150,-
På Kanten
kr 50,-
Kong David
kr 50,-
Kyss din kvardag
kr 150,-
The Immortal Ibsen
kr 10,-

Ekspedisjonsgebyr på kr 40,- kjem i tillegg. Bestilling kan sendast til rbjerkre@online.no