Forfatter: webmaster

  • Konsert i Lovisenberg kirke, Oslo

    Horisontar, Kåre Nordstoga, Gå heim og kyss din kvardag, Kor:z, Inger Vagle, Hildegunn Gjedrem, Bjørg Lewis, Kjetil Bjerkestrand, Björn Nyman. Lørdag 4. november kl 1700. Billettar på ticketmaster.no