30 år mellom linjene

Katalogen, Ragnar Bjerkreim 30 år mellom linjene, ligg på CATALOGUE.
I 2018 skal det markerast at Bjerkreim har arbeidd 30 år som komponist.
Det blir eigne konsertar med verka hans, bla. i Stavanger, Bjerkreim og Oslo.
Norsk Musikforlag A/S gjev ut notebok med nokre av Bjerkreim sine tema, songar og melodiar.

Posted